ריט 1 הינה קרן ההשקעה בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל

החזקה במניות הקרן מאפשרת להשתתף בהשקעה בנכסים מניבים איכותיים במגוון סקטורים ברחבי הארץ ובניהול מקצועי

Reit1

הנכסים המניבים

בבעלות ריט 1 נכסים מניבים בהיקף של כ - 550,000 מ"ר ובשווי כולל של כ - 5.5 מיליארד ש"ח
 

קרן הנדל"ן המניב הראשונה והגדולה בישראל
קרנות ריט (REIT-Real Estate Investment Trusts) נוסדו לראשונה בארה"ב ב 1960 במסגרת חקיקה חברתית. מטרת המהלך היה לעודד השקעה של הציבור הרחב בנכסים מניבים איכותיים וגדולים, בפיזור רחב ובניהול מקצועי. נכסים מניבים נהנים מיתרונות השקעה בדמות תשואות נאות לאורך זמן,
מרכיב תזרימי שוטף גבוה יחסית בתשואה הכוללת ומתאם נמוך עם נכסי השקעה אחרים שתורם להקטנת התנודתיות והסיכון הכולל בתיק ההשקעות. רכישת מניות בקרן מאפשרת, למעשה, להשקיע במגוון נכסים מניבים בסכומים נמוכים וליהנות מתרומתם לתיק ההשקעות. הצלחת המהלך בארה"ב הביאה במהלך השנים להתפשטות מודל הריט לעשרות מדינות ברחבי העולם.
ישראל אימצה את מודל הריט בחקיקה בשנת 2006.
ריט 1 הוקמה ונרשמה למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב כבר באותה שנה.