רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, דוד ארבוב - טלפון: 054-9409090 | דוא"ל: david@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

רוטשילד 3 - מבנה משרדים

רוטשילד 3, תל אביב

שוכרים עיקריים:
אלטשולר שחם- בית השקעות, פיקטה, שרודרס, מרכז הסחר הטיוואני ועוד.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
7
494
משרד
מיידי
משרד מפואר ברמת גימור גבוהה, מתאים לסטארטאפים, נוף לים.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
17
350
משרד
מיידי
משרד ברמת גימור גבוהה לכיוון צפון מערב
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
19
151
משרד
מיידי
אופן ספייס וחדר ישיבות + מטבח
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קומה גבוה
859
משרד
אפשרות לייצר קומה עצמאית של 859 מ"ר בחלקו העליון של המגדל
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)