רוצים לראות את המשרדים שלנו בטרמינל 2, לוד בעצמכם? לפרטים נוספים - טלפון: 079-5805350 | דוא"ל:
מאשר קבלת מיילים

טרמינל 2, לוד

אבא הלל סילבר 18, לוד

שוכרים עיקריים:
מנהל הדיור הממשלתי, מי לוד, אלבר, חברות הייטק ועוד 
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
180
גמיש
משרדים ברמה טובה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
100+385
משרד
מיידי
משרדים ברמת גימור גבוהה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
65
משרד
01.01.2022
משרד ברמת גימור טובה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
240
משרד
01.01.2022
משרדים ברמה טובה מאוד
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
240
משרד
01.01.2022
משרדים וקבלת קהל ברמה טובה מאוד
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)