ריט1 | פרופיל החברה

קרן ריט 1 הוקמה בשנת 2006 כקרן השקעות בנדל"ן הראשונה בישראל
(REIT – Real Estate Investment Trust). מאז הקמתה רכשה החברה נכסים במגוון סקטורים באזורי ביקוש ברחבי הארץ ובבעלותה וניהולה נכסים מניבים בשווי כולל של כ-8.3 מיליארד ש"ח בתפוסות גבוהות. 

קרנות ריט בישראל

בישראל התאפשרה הקמת קרנות ריט עם כניסתו לתוקף בשנת 2006 של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה.
קרנות ריט מהוות דרך השקעה נפוצה בעולם, החל משנות ה- 60, עת נוסדו בארצות הברית במטרה לאפשר למשקיעים להשקיע דרכן ישירות בנכסי נדל"ן מניב.

מדיניות ריט 1

הקרן שמה לה למטרה להוביל את ענף קרנות ההשקעה בנדל"ן בישראל ולפעול להעמקת ההכרות של המשקיעים עם כלי ההשקעה. הקרן פועלת מאז הקמתה להגדיל את היקף נכסיה בזהירות הראויה לטובת בעלי מניותיה תוך שמירה על פיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי והתמקדות באזורי ביקוש.     

תשואת דיבידנד שוטפת אטרקטיבית

מדיניות חלוקת הדיבידנדים של קרנות ריט מוכתבת מכוח החוק והינה אטרקטיבית במיוחד הקרן מחויבת לחלק את מרבית הכנסתה השנתית החייבת כדיבידנד וכתוצאה, המרכיב התזרימי בתשואה הכוללת בהשקעה במניות הקרן הינו גבוה יחסית.  ריט 1, כמדיניות, מחלקת כדיבידנד את מלוא הכנסתה החייבת.

היבטי מיסוי

על פי חוק הריטים הקרן פטורה ממס חברות. מיסוי רווחי החברה מתבצע ברמת בעלי המניות בעת קבלת הדיבידנד השוטף כניכוי במקור (מיסוי חד שלבי). שיעור המס המנוכה מהדיבידנד הוא שקלול של מקורותיו ותלוי בסוג בעל המניות: יחיד, חברה, קרן נאמנות או קופת גמל.  

נזילות גבוהה

נאמן למטרה לעודד השקעה של הציבור הרחב בנדל"ן מניב באמצעות קרנות ריט, חייב המחוקק את הקרנות לרשום את מניותיהן למסחר בתום תקופה קצרה מעת יסודן. ההשקעה בקרן ריט היא פשוטה ונעשית ע"י רכישת מניות סחירות, בכל סכום, בבורסה לניירות ערך בתל- אביב. המניות ניתנות למימוש בבורסה בכל עת.

שקיפות וגילוי

קרן ריט כפופה למגבלות חוק הריטים המבוקרות ומדווחות באופן שוטף לציבור ולרשויות המס. בנוסף הקרן כפופה למערכת החוקים והתקנות שחלה על כל החברות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. 

ניהול מקצועי

ריט 1 מנוהלת על ידי אנשי מקצוע מנוסים בתחומי הנדל"ן המניב ושוק ההון, בהתאם להוראות חוק הריטים ובכפוף לדירקטוריון חזק ועצמאי. הנהלת הקרן זוכה להערכה רבה מצד משקיעיה בשוק ההון כמו גם מצד שותפיה העסקיים. 

חברי ההנהלה

שמואל רופא >>

מנכ"ל
שמואל רופא, רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, בוגר לימודי משפטים באונ' חיפה.
כיהן במשך למעלה מעשרים שנה במשרות ניהול בכירות בחברות נדל"ן מובילות במשק וכן פעל כיזם בפרויקטים מהותיים בתחום נדל"ן בישראל.

שמואל סייד >>

סמנכ"ל
שמואל סייד, בעל תואר ראשון בכלכלה, ממייסדי הקרן, כיהן כמנכ"ל החברה מיום הקמתה. בעבר כיהן, במשך למעלה מעשרים שנה, במשרות ניהול בכירות בחברות נדל"ן מובילות במשק. בתפקידיו הקודמים כיהן כמנכ"ל חברת נווה-גד וכמנכ"ל חברת מבני תעשייה.

יוסי צבי >>

סמנכ"ל נכסים ושיווק
יוסי צבי, בוגר  לימודי משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, סמנכ"ל הנכסים של החברה ויו"ר חברת הבת ריט 1 מרכזי מסחר ( 2021) בע"מ, בעל ניסיון רב בתחומי הנדל"ן והקמעונאות.

דותן גד >>

סמנכ"ל פיתוח עסקי
דותן גד, עורך דין, משמש כסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה החל מחודש ספטמבר 2007. בעבר כיהן כעורך דין במחלקת הנדל"ן במשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות'. 

אבירם בנאסולי >>

סמנכ"ל כספים
אבירם בנאסולי, רואה חשבון, בעל תואר ראשון במנהל עסקים, מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מחודש נובמבר 2018. בעבר, כיהן כחשב החברה במשך 5 שנים.

יובל שפרינגר >>

סמנכ"ל הנדסה
יובל שפרינגר, מהנדס אזרחי בוגר הטכניון מכהן כסמנכ"ל הנדסה בחברה. בעל נסיון רב בתחום ובעבר כיהן בתפקידי ניהול בכירים כמנכ"ל אפקון בניה , סמנכ"ל סולל בונה ומהנדס ראשי בדניה סיבוס .

דנה אדיב-צרלין >>

יועצת משפטית
דנה אדיב-צרלין, עורכת דין, משמשת כיועצת משפטית של החברה החל מחודש דצמבר 2021.
כיהנה במשך כ-9 שנים כמנהלת עסקאות במחלקת הפיתוח העסקי של החברה.
בעבר כיהנה כעורכת דין במחלקת הנדל"ן במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'.

גיא וייסקופף >>

חשב
גיא וייסקופף, רואה חשבון, בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, מכהן כחשב החברה החל מחודש אוקטובר 2018.

נירית ברגמן >>

מנהלת תחום שוק ההון
נירית ברגמן, רואת חשבון ואנליסטית בעלת תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות ותואר שני במשפטים ובסוציולוגיה. מכהנת כמנהלת תחום שוק ההון בחברה מחודש מרץ 2008. בעבר כיהנה בתפקידי מחקר בכירים בגופים מובילים בשוק ההון.

חברי הדירקטוריון

דרור גד

​יו"ר הדירקטוריון

עופר ארדמן

עוסק ביעוץ כלכלי ואסטרטגי, דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות, כיהן בעבר כמנכ״ל ויו״ר חברות ציבוריות בתחום הנדל"ן והפיננסים.

אורי ברגמן, עו"ד

דח"צ, מבכירי עורכי הדין בישראל, עומד בראש משרד וקסלר ברגמן ובעל ניסיון עשיר בטיפול וליווי בקשת רחבה של סוגיות מתחום הנדל”ן, דיני חברות, ליטיגציה מסחרית ועוד.

דוד ברוך

יו"ר ושותף בקרן ההשקעות "יסודות", דירקטור בחברות ציבוריות, לשעבר מנכ"ל אקסלנס ובנק ירושלים

קותי גביש

עוסק ביעוץ פיננסי וכלכלי ומכהן כדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות

נילי קלי, עו"ד

עומדת בראש משרד "נילי קלי עורכי דין" המתמחה בנדל"ן, דירקטורית בחברות. בעבר סמנכ"לית בגזית גלוב, יועמ"ש נדל"ן ברבוע כחול ויועמ"ש ברשויות מקומיות.

דגנית פלטי, רו"ח

דח״צ, דירקטורית בחברות. לשעבר סמנכ״ל הכספים של אל על נתיבי אויר לישראל בע״מ, גרנית הכרמל השקעות בע״מ וסונול ישראל בע״מ.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)