תיק נכסים

  • סינון נכסים
    • לפי סוגי נכסים
    • לפי אזור
    • ערים

פארק אינפיניטי - מבני משרדים ברעננה

הפנינה 8, רעננה
משרדים פנויים להשכרה

רוטשילד 3 - מבנה משרדים

רוטשילד 3, תל אביב
משרדים פנויים להשכרה

המגדל - THE TOWER

דניאל פריש 3, תל אביב
שטחים פנויים להשכרה

טרמינל 2, לוד

אבא הלל סילבר 18, לוד
משרדים פנויים להשכרה

תרדיון, פארק תעשייה

פארק תעשיות משגב
משרדים פנויים להשכרה

טוליפמן 6 - בית רשתות

טוליפמן 6, ראשון לציון
משרדים פנויים להשכרה

גלובל פארק, לוד

יודפת 2, לוד
שטחים פנויים להשכרה

בית REIT1 הרצליה

ספיר 7, הרצליה
שטחים פנויים להשכרה

West Design - מרכז לוגיסטי ומסחר

דוד רזיאל 1, ראשון לציון
שטחים פנויים להשכרה

הברזל 7 - מבנה משרדים

הברזל 7, תל אביב
שטחים פנויים להשכרה

עתיר ידע 15 - מבנה משרדים

עתיר ידע 15, כפר סבא
שטחים פנויים להשכרה

הנחושת 6 - מבנה משרדים

הנחושת 6, תל אביב
שטחים פנויים להשכרה

מגדל חשמונאים

חשמונאים 100, תל אביב
שטחים פנויים להשכרה

רובוגרופ - פארק אפק

המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין
שטחים פנויים להשכרה

אפעל 6 - מבנה משרדים

אפעל 6, קריית אריה, פתח תקווה
שטחים פנויים להשכרה
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)