רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, נטלי מרשל - טלפון: 050-6348133 | דוא"ל: N@marshall.co.il
מאשר קבלת מיילים

פארק אינפיניטי - מבני משרדים ברעננה

הפנינה 8, רעננה

שוכרים עיקריים:
 אמדוקס, מיקרוסופט ישראל
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
432+235
משרד
מיידי
בסיום של עבודות שיפוץ - משרדים חדשים ומהממים!
כולל פטיו פנימי גדול ופתוח לאויר
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
1,850 + 550
משרד + מחסן
מיידי
 בבניין פלאזה - 1,850 מ"ר: חלוקה לחדרי עבודה. תוספת של 550 מ"ר מחסן שירות בקומה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
171
משרד
מיידי
בבניין פלאזה, חלוקה למשרדים
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)