תיק נכסים

  • סינון נכסים
    • לפי סוגי נכסים
    • לפי אזור
    • חזרה לכל הנכסים

פארק אינפיניטי - Infinity Park - מבני משרדים ברעננה

הפנינה 8, רעננה
פרטים נוספים נכסים להשכרה

מגדל היובל - קרית הממשלה

מנחם בגין 125, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

רוטשילד 3 - מבנה משרדים

רוטשילד 3-5, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

בית REIT1 רוגובין - מבנה משרדים בהרצליה

המנופים 10, הרצליה
פרטים נוספים

דניאל פריש - מגדל משרדים

דניאל פריש 3, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

טרמינל 2, לוד

אבא הלל סילבר 18, לוד
פרטים נוספים נכסים להשכרה

תרדיון, מרלוג להשכרה

פארק תעשיות משגב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

טוליפמן 6 - בית רשתות

טוליפמן 6, ראשון לציון
פרטים נוספים נכסים להשכרה

המלאכה, לוד

המלאכה 4,6, לוד
פרטים נוספים נכסים להשכרה

G רוטשילד

רוטשילד 45, ראשון לציון
פרטים נוספים

גלובל פארק, לוד

יודפת 2, לוד
פרטים נוספים נכסים להשכרה

בית REIT1 - מבנה משרדים

ספיר 7, הרצליה
פרטים נוספים נכסים להשכרה

G6 יוקנעם

התמר 2, יקנעם
פרטים נוספים

ברטק 3

דרך השלום 11, נשר
פרטים נוספים

מגדל המילניום - מבנה משרדים

הארבעה 17, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

הברזל 7 - מבנה משרדים

הברזל 7, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

עתיר ידע 15 - מבנה משרדים בכפר סבא

עתיר ידע 15, כפר סבא
פרטים נוספים נכסים להשכרה

הנחושת 6 - מבנה משרדים

הנחושת 6, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

מגדל חשמונאים

חשמונאים 100, תל אביב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

רובוגרופ - פארק אפק

המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין
פרטים נוספים נכסים להשכרה

אפעל 6 - מבנה משרדים בפתח תקווה

אפעל 6, קריית אריה, פתח תקווה
פרטים נוספים נכסים להשכרה

האומנות 4 - מבנה משרדים בנתניה

האומנות 4, א.ת פולג, נתניה
פרטים נוספים נכסים להשכרה
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)