רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, נטלי מרשל - טלפון: 050-6348133 | דוא"ל: [email protected]
מאשר קבלת מיילים

פארק אינפיניטי - מבני משרדים ברעננה

הפנינה 8, רעננה

שוכרים עיקריים:
 אמדוקס, מיקרוסופט ישראל
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
954
משרד
מיידי
משרדים בגמר מלא לכניסה מיידית
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
1,850 + 550
משרד + מחסן
מיידי
 בבניין פלאזה - 1,850 מ"ר: חלוקה לחדרי עבודה. תוספת של 550 מ"ר מחסן שירות בקומה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
6
76 / 232 / 155 / 429
משרדים
מיידי
משרדים בגמר מלא, רמה גבוה - חדש! כניסה ביולי 2024
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)