טוליפמן 6 - בית רשתות

טוליפמן 6, ראשון לציון

שוכרים עיקריים:
בנק לאומי, בית מסחר לתרופות – טלפארמה, CTV  מדיה, העין השלישית ועוד
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
90
חנות
מיידי
חנות בחזית הבניין, גובה 7 מטרים
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
150-450
משרד
מיידי
התאמה לפי דרישה
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, רונה אלוש טלפון: 054-9016650 דוא"ל: ronaa@reit1.co.il