מגדל חשמונאים

חשמונאים 100, תל אביב

שוכרים עיקריים:
גליקמן נטלר סומסונוב חברה לפרסום, גינדי, ברליץ, חיפה כימיקלים דרום בע"מ.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
7
125
משרד
מיידי
אופן ספייס וחדרי דיונים
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1-
420
מרתף גבוה
מיידי
מרתף גבוה, מעוצב, חדרי הרצאות
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
כ-800
משרד
גמיש
שטח מסחרי, חזית למנחם בגין, חשיפה גבוהה
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il