תרדיון, משגב

פארק תעשיות משגב

שוכרים עיקריים:
תפרון, פלרם, רפאל
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מפלס גלריה
180
משרד / מחסן
מיידי
לשימוש משרדים או אחסנה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מפלס ב'
6800
12/2021
כולל שטחי פריקה וטעינה, קומה עצמאית.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מפלס גלריה
250
משרד / מחסן
מיידי
לשימוש משרדים או אחסנה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מפלס א'
כ - 6500
12/2021
כולל שטחי פריקה וטעינה, קומה עצמאית
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
3200
12/2021
כולל שטחי פריקה וטעינה, קומה עצמאית.
מיקום:
לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, ניר בוטנרו טלפון: 050-7298524