תיק נכסים

  • סינון נכסים
    • לפי סוגי נכסים
    • לפי אזור
    • חזרה לכל הנכסים

תרדיון, מרלוג להשכרה

פארק תעשיות משגב
פרטים נוספים נכסים להשכרה

טוליפמן 6 - בית רשתות

טוליפמן 6, ראשון לציון
פרטים נוספים נכסים להשכרה

האנגר (מחסן תעשייתי) להשכרה

רוז'נסקי 1, ראשון לציון
פרטים נוספים נכסים להשכרה

מתחם אמניר

יוסף מיזר 4, חדרה
פרטים נוספים

מתחם "הוליס"

פארק תעשיה, אלון תבור
פרטים נוספים

מתחם "תדביק"

פארק תעשיות משגב, תרדיון
פרטים נוספים

מתחם אלון תבור "סטארפלסט"

פארק תעשייה, אלון תבור
פרטים נוספים

מתחם "תדביק" שדרות

אזור התעשיה, שדרות
פרטים נוספים

פארק תעסוקה כפר מסריק

קיבוץ כפר מסריק
פרטים נוספים

פארק התעשייה בר-לב

פרטים נוספים

​פארק התעשייה ציפורית

נצרת עילית
פרטים נוספים
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)