מתחם "הוליס"

פארק תעשיה, אלון תבור

שוכרים עיקריים:
שוכרים עיקריים הוליס תעשיות וכן סלע לוגיסטיקה, פולירם תעשיות, אשבונד, הצפון שרונה.
מיקום:
לפרטים נוספים על הנכס, דותן גד טלפון: 054-2450337 דוא"ל: dotang@reit1.co.il