רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, שירלי ברזינגר - טלפון: 09-9741185 | דוא"ל: shirley@soho-style.com
מאשר קבלת מיילים

מתחם SOHO לעיצוב הבית

מפי 5, נתניה

שוכרים עיקריים:
מסעדות ובתי קפה : לנדוור , לחם ארז, פאט ויני, נגיסה,ביגה, ליליס, גו סלט,מר קייק , re-bar, פלאפל נתניה.,שיפודי רחמים שמחה ובניו.
סטופמרקט
בנק מזרחי טפחות
חנויות המתחם : חלום תאורה, רהיטי דורון , ריביירה, דלתות חמדיה , חשמל נטו, עומרי פרץ מספרה , חנות SWEET SOHO , סימונס , שמרת הזורע, שבירו , קליל, איטלסופה ,רהיטי אסף , יעד פרזול ,צמר שטיחים , עידן כורסאות , פריד , רוזטו ,מנדלבוים , סימפלי ווד , קאסיאס, שוורץ הום קולקשיין , סינמה , בית אומנות בעץ, E-line.
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)