תיק נכסים

  • סינון נכסים
    • לפי סוגי נכסים
    • לפי אזור
    • חזרה לכל הנכסים

מתחם עמק סנטר

שדרות יצחק רבין 18, עפולה
פרטים נוספים

קניון לב תלפיות

האומן 17, ירושלים
פרטים נוספים

מתחם שרונה - נדלן מסחרי בלב תל אביב

תל אביב
פרטים נוספים

מרכז מסחרי – שערי חדרה

יהודי פקיעין 1, חדרה
פרטים נוספים

גן יבנה friendly

המגינים 56, גן יבנה
פרטים נוספים

מתחם גלובוס סנטר

בעלי המלאכה 203, נתיבות
פרטים נוספים

G רוטשילד

רוטשילד 45, ראשון לציון
פרטים נוספים

האנגר (מחסן תעשייתי) להשכרה

רוז'נסקי 1, ראשון לציון
פרטים נוספים נכסים להשכרה

G6 יוקנעם

התמר 2, יקנעם
פרטים נוספים

מודיעין 1

שדרות המלאכות 125, מודיעין
פרטים נוספים
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)