מתחם שרונה - נדלן מסחרי בלב תל אביב

תל אביב

מיקום:
לפרטים נוספים, מנכ"לית המתחם, גאלה בנסימון, טלפון: 054-5608206 דוא"ל: gala@saronatlv.co.il