בית הדר

אשדוד

שוכרים עיקריים:
 CRV המפעילה את המרכז הרפואי
מיקום: